Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Ja
52%
Nee
48%
827 stemmen in totaal
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Weer IJsselmeervisser betrapt op stroperij

Geplaatst op woensdag, 30 januari 2019

IJsselmeervisser betrapt op visstroperij

Utrecht, 30 januari 2019

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de waterpolitie Lelystad een beroepsvisser uit Urk betrapt op visstroperij. De IJsselmeervisser is aangehouden omdat hij er van wordt verdacht de eigenaar te zijn van illegale netten die regelmatig werden uitgezet in het IJsselmeer. Het strafrechtelijk onderzoek naar de visser staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Net wodt ingehaald vanaf de rand van een boot

De opsporingsambtenaren hebben de visser opgewacht in de haven van Urk. Daar bleek dat hij vis bij zich had die vermoedelijk afkomstig is uit netten die zonder de verplichte merken en jonen waren uitgezet in het IJsselmeer. De visser wordt er van verdacht dat hij de netten regelmatig meerdere dagen (in het weekend) in het water heeft laten staan.

Het vissen met staande netten of fuiken zonder de verplichte vismerken of jonen wordt gezien als illegale visserij omdat niet te controleren is of degene die de netten heeft uitgezet daar de benodigde toestemming voor heeft. Visstroperij  is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

Het vissen zonder vergunning of het niet voldoen aan de voorwaarden hiervan wordt gezien als een economisch misdrijf, met een maximale straf van 6 jaar gevangenis.

Bron: NVWA

 

naschrift NeVePaling: NeVePaling en haar leden zijn tegen ongecontroleerde visserij. Het vissen zonder de verplichte merkjes is duidelijk bedoeld om de regelegeving te omzeilen. NeVePaling pleit al jaren voor beperkte gecontroleerde visserij om daarmee de zoetwatervisbestanden te beschermen tegen overbevissing. Het is van uitermate groot belang dat we binnen de grenzen van de natuur blijven handelen en transparant zijn naar de maatschappij. Hiervoor ondersteund NeVePaling de ontwikkeling van de Sustainable Eel Group Standard voor traceerbaarheid van paling.Bookmark and Share